Hizmet Sözleşmesi

Mobil Uygulama Hizmetleri (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin (“Sözleşme”) hükümlerini ve koşullarını dikkatlice okuyun. Bu, hukuki olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Elektronik olarak onay vererek veya Çözümü kurarak veya kullanarak, kendiniz ve temsil ettiğiniz veya Cihazı için Çözümü satın aldığınız her türlü kişi veya kurum (toplu olarak “Müşteri“) adına bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş olmaktasınız. Bu Sözleşmenin hükümlerini ve koşullarını kabul etmiyorsanız yükleme işlemine devam etmeyin, Çözümü kullanmayın ve mülkiyetiniz ya da kontrolünüz altındaki tüm Çözüm kopyalarını silin veya imha edin.

Taraflar

Hizmet Sağlayıcı: Yeditepe Software Development Kft (Mobil Uygulama Hizmetleri)
Müşteri: 7TP Deprem Erken Uyarı Uygulaması (Mobil Uygulama Hizmetleri) üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş
Mobil Uygulama Hizmetlerinin kullanımı ve bu uygulama üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Maddeleri:

Madde 1

Hizmet Sağlayıcının teslimatını gerçekleştirdiği hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri’ye aittir. Hizmet Sağlayıcı yükümlü değildir.

Madde 2

Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin hizmetleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, Apple cihazlarında http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html veya Apple tarafından sunulan bu tür siteler veya diğer araçlar üzerinden erişilebilen App Store Hizmet Koşullarında belirlenmiş olan Kullanım Kurallarının izin verdiği çerçevede kullanmak üzere devredilemez bir lisans ile sınırlı olacak şekilde kabul etmiş sayılırlar. Adult, Warez, Kopya İçerik ve benzeri sorunlar müşteriye aittir. Doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı Hizmet Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, sorumlu tutulamaz Sorumluluk, Müşteri’ye aittir. Hizmet Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 3

Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Hizmet Sağlayıcıda bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir.

Madde 4

Internet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Hizmet Sağlayıcı yükümlü değildir.

Madde 5

Alınan hizmetin karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 6

Mobil Uygulama Hizmetleri, Hizmet Sağlayıcının fikrî mülkiyetidir ve yürürlükteki telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve Mobil Uygulama Hizmetlerinin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan başka yasalarca korunmaktadır. Mobil Uygulama Hizmetlerinin yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodları Hizmet Sağlayıcıya ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. Hizmet Sağlayıcıya Mobil Uygulama Hizmetleri ile ilgili olarak ilettiğiniz yorumlar ve öneriler kapsamında olmak üzere, Hizmet Sağlayıcı bu tür yorumları ve önerileri, Müşteriye başka bir ücret ödemeksizin ve saklama veya kullanma için onayınız olmaksızın, saklama ve mevcut veya gelecekteki ürünlerinde ve hizmetlerinde herhangi bir amaçla kullananilir.

Maddet 7

Müşterinin Mobil Uygulama Hizmetlerine sahip olması veya Mobil Uygulama Hizmetlerini kullanması, bu Sözleşmede belirtilmiş olanlar dışında, Müşteriye veya Belgelerdeki fikrî mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir hak veya iddia sağlamaz. Mobil Uygulama Hizmetlerinin tüm haklar, ilgili telif hakları, patentler, ticaret sırrı hakları, ticari markalar ve diğer fikrî mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından saklı tutulmaktadır.

Madde 8

Müşteri kesinlikle yaşadığı sorunları Hizmet Sağlayıcı ile bir tutamaz Doğan veya Doğacak olan tüm maddi/manevi zararları Müşteri karşılar.

Madde 9

Müşteri kesinlikle Hizmet Sağlayıcı’nın sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde Hizmet Sağlayıcı’nın sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Hizmet Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 10

Müşteri, Hizmet Sağlayıcısı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerinin ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 11

Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını ve tarifelerin üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 12

Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

Madde 13

Tüm yazılımların güvenliği müşteriye aittir. Müşteri’nin uygulama/uygulamalarının saldırı alması durumunda hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 14

Müşteri, aldığı hizmet dahilinde hizmet sağlayıcı tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hizmet sağlayıcı hesabından faydalanırken hizmet sağlayıcı tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

Madde 15

Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan hizmet sağlayıcıya herhangi bir kusur iletilemez.

Madde 16

Hizmet Sağlayıcı, Mobil Hizmet Uygulamaları üzerinden Müşteri’ye gönderilen deprem alarm uyarılarının diğer hizmet sağlayıcılar veya GSM operatörlerinin hizmet sunamaması, teknik arızalar, müşterinin kapsama alanı dışında olması, müşterinin akıllı telefonunda veri iletişiminin açık olmaması gibi sebepler ile ulaşmamasından sorumlu değildir.

Madde 17

Hizmet sağlayıcı, Mobil Hizmet Uygulaması üzerinden Müşteri’ye gönderdiği alarm ile Müşteri’ye hareket tarzı tavsiyesinde bulunmaz. Mobil Hizmet Uygulaması üzerinden Müşteri’ye ulaştırılan Erken Uyarı Alarmı ile kendisinin ve diğer kullanıcılar arasında lokasyon ve durum paylaşımı ile ilgili bilgilendirmeler sonrası Müşteri’nin hareket tarzı kendi tercihidir. Müşteri, Mobil Hizmet Uygulaması ile etkileşimi sonrası, Müşteri’ye ulaştırılan tüm veri, uyarı, ikaz, alarm, bilgilendirme sonrası kendi tercihlerinden doğacak aksiyonlarından Müşteri’nin kendisi ve / veya üçüncü şahıslar nezdinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

Madde 18

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Satıcı işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcıdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 19

Sözleşme Mobil Hizmet Uygulamasının ödemesinin yapıldığı tarihte başlar, 12 ay sonunda satın alım yapılmadığında veya fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri’nin satın alımı tekrarı durumunda sözleşme, satın alım tarihinin sonuna kadar uzatılır. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Hizmet Sağlayıcı hizmet
lerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini ve iade koşullarını kabul etmiş sayılır.