PRIVACY POLICY

  1. Amaç

Bu Gizlilik Politikası, 7TP Deprem Erken Uyarı Uygulaması Hizmet Koşulları’nın bir parçasıdır. “7TP Deprem” ve “biz” ifadeleri, Yeditepe Software Development Limited Liability Company adına Alper Göknar’ı ifade etmektedir. Bu Gizlilik Politikası, bilgilerle ilgili çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamalarımızı, topladığımız bilgiler arasında hangi türden bilgilerin bulunabileceğini, bu bilgileri ne şekilde kullanmayı, saklamayı, korumayı, açıklamayı ve paylaşmayı amaçladığımızı, bu bilgilerin belirli bir şekilde kullanılmasına verdiğiniz izinden ne şekilde vazgeçebileceğinizi ve bu bilgileri nasıl düzeltebileceğinizi veya değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

  1. Kapsam

7TP Deprem’in web siteleri (her biri “Site” olarak anılacaktır), mobil uygulamaları, forumları, blogları, sunduğu çevrimiçi veya çevrimdışı diğer hizmetler de (7TP Deprem tarafından veya adına çevrimiçi veya çevrimdışı olarak şu anda sunulan veya gelecekte sunulacak olan tüm hizmetlerle birlikte (“Hizmetler”) olarak anılacaktır.) dâhil olmak üzere, iş akışı içerisinde İşlediği Kişisel Bilgiler bu Gizlilik Politikasına tabidir. Sorumlulukları arasında, Gizli Bilgileri 7TP Deprem adına işlemek de bulunan her kişiden bu Gizlilik Politikasına riayet ederek verileri koruması beklenmektedir. Bu Gizlilik Politikasının Türkiye’de, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinde ve diğer ülkelerdeki şartları da kapsamak üzere, dünya çapındaki şartları kapsaması amaçlanmaktadır.

Hizmetler’imizi ziyaret ederek, yükleyerek, kullanarak veya Hizmetler’imize başka şekillerde erişerek, 7TP Deprem’in bu Gizlilik Politikasını ve Hizmet Şartlarını kabul etmekte ve size ait kişisel verileri bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde işlememiz için açıkça ve bilinçli bir şekilde onay vermiş olmaktasınız. Bu Gizlilik Politikasını veya Hizmet Koşulları’nı kabul etmediğiniz takdirde Hizmetleri yüklememenizi ve kullanmamanızı rica ederiz.

7TP Deprem’in üçüncü kişilerin eylemlerinden, internet sitelerinin içeriğinden, söz konusu üçüncü kişilere sağladığınız bilgilerin ya da üçüncü kişilerin sunduğu hizmetlerin kullanımından sorumlu olmadığını belirtmek isteriz.

7TP Deprem işbu Gizlilik Politikası’nı değiştirme/güncelleme hakkını saklı tutmaktadır ve Hizmetler’den faydalanmaya devam etmeniz durumunda işbu Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikleri / güncellemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

  1. Hangi Türdeki Kişisel Bilgileri Topluyoruz ve Bu Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz

Hangi türdeki Kişisel Bilgileri (doğrudan doğruya sizden veya Üçüncü Kişilere ait kaynaklardan) toplayacağımız ve kişisel bilgi gizlilik uygulamalarımızın ne şekilde olacağı, sizin 7TP Deprem ile olan ilişkinizin niteliğine ve geçerli hukukun şartlarına bağlıdır. Aşağıda belirtilenleri de kapsamak üzere, 7TP Deprem, Kişisel Bilgileri çeşitli şekillerde toplamaktadır:

Hizmetlerle ilgili etkileşimde bulunarak, hizmet geri bildirimleri, anketler veya yarışmalar gibi etkinlikler sırasında ya da Hizmet veya bilgi talebinde bulunarak doğrudan doğruya 7TP Deprem’e bilgi verebilirsiniz.

Hizmetlerde dolaştığınızda, çerezler ve aşağıda açıklanan benzer teknolojiler yoluyla, ziyaretiniz hakkında bazı bilgiler pasif olarak toplanabilir.

Bilgilerinizi toplamaktaki öncelikli amacımız Hizmetler’imizi sunmak ve geliştirmek, Hizmetler’imizi kullanımınızı yönetmek, Hizmetler’imizi keyifle ve kolaylıkla kullanabilmenizi sağlamaktır. Sadece İşleme amaçlarıyla alakalı bilgileri toplamaya gayret etmekteyiz. Kişisel bilgilerinizi hangi yollarla topladığımızı ve nasıl kullandığımızı aşağıda açıklamaktayız.

3.1 Topladığımız Kişisel Bilgi Türleri

7TP Deprem, adınız, soyadınız, telefon numaranız, hesabınızın kayıtlı olduğu platforma ait kimliğiniz hakkında Kişisel Bilgi toplamaktadır.

3.1.1 Uygulamayı Yüklerken Topladığımız Bilgiler

Uygulamamızı iOS, Android, gibi mobil platformlardan indirdiğinizde profilinizi kullanarak sizin hakkınızda bazı bilgiler toplayabilir ve kaydedebiliriz. Topladığımız ve kaydettiğimiz bilgiler mobil platformun bilgi paylaşım politikasına, sizin bu platforma vermiş olduğunuz izne ve gizlilik ayarlarınıza ve (eğer arkadaşlarımı paylaş ya da arkadaşlarımla paylaş seçeneği varsa) profil arkadaşlarınızın gizlilik ayarlarına bağlıdır.

Hizmetler’imize bağlandığınızda 7TP Deprem tarafından toplanan bilgiler arasında isminiz ve soy isminiz, mobil platform kullanıcısı kimlik numaranız ve/veya kullanıcı adınız, uygulamada kullandığınız dil, saat dilimi bir deprem anında geolokasyon bilginiz yer alabilir.

Hizmetler’imizi için yaptığınız ödemeler üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir ve 7TP Deprem, ödeme işlemi esnasında bu üçüncü kişiler ile paylaştığınız isminiz, adresiniz, kredi kartı numaranız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişiseli tanımlayabilir bilgileri toplamamakta, saklamamakta ve kullanmamaktadır. 7TP Deprem’in kredi kartınız veya banka hesabınız hakkındaki verilere erişimi bulunmamaktadır. Ancak ödemeleri işleyen üçüncü kişiler, yaptığınız satın almalarla ilgili olarak, siparişinizin yerine getirilebilmesi amacıyla, satın aldığınız kalemler gibi finansal olmayan verileri bizimle paylaşabilirler.

Hizmetler’imize üçüncü kişilere ait bir uygulamayla eriştiğiniz veya bağlandığınız takdirde, söz konusu uygulamaların hizmet koşullarını ve gizlilik politikalarını da okumanız gerekebilecektir.

3.1.2 Doğrudan Sizden Topladığımız Bilgiler

Hizmetleri kullanmak için hesap açtığınız, geri bildirimde bulunduğunuz, hizmet veya bilgi talebinde bulunduğunuz veya doğrudan bizimle bağlantıya geçtiğiniz gibi durumlarda, sizden aşağıdaki bilgilerin tamamını veya bir kısmınızı sunmanızı isteyebiliriz:

Hesap oluşturduğunuzda.Hizmetler’imizden faydalanmak için bir hesap oluşturduğunuzda, sizden isminiz, adınız, soyadınız, telefon numaranız gibi Kişisel Bilgilerinizi isteyebiliriz.

Bizimle İletişime Geçtiğinizde.Hizmetler’imiz hakkında bilgi talep ettiğiniz, müşteri desteği veya teknik destek alma talebinde bulunduğunuz veya sair şekilde bizimle iletişim kurduğunuz takdirde, sizden e-posta adresiniz, telefon numaranız veya posta adresiniz gibi Kişisel Bilgilerinizi toplayabiliriz.

Kullanıcı Yorumları. Uygulamamız hakkındaki yorumlarınızı paylaşırken Kişisel Bilgileri’nizi de içerebilecek bazı bilgiler paylaşabilirsiniz. Bu yorumlara katılmanızdan elde edilen bilgilerin tamamı, sizin gönüllü olarak isteyerek sunduğunuz bilgilerdir. Bu bilgileri, ürünlerimizi, sitelerimizi ve/veya Hizmetler’imizi iyileştirmek amacıyla burada yer alan politikalara uygun her şekilde kullanabiliriz.

Hayran Sayfaları, Forumlar ve Sitede Paylaşımlar. 7TP Deprem genel erişime açık hayran sayfaları, bloglar, özel mesajlar veya topluluk forumları sunabilir. 7TP Deprem’in bu hayran sayfaları, bloglar, özel mesajlar veya topluluk forumlarında kendiniz hakkında bilgi açıkladığınız takdirde, ilgili sitelerin Kişisel Bilgileri de kapsayan bu bilgileri toplayacağının bilincinde olmalısınız. Sitenin halka açık herhangi bir yerine içerik sunmayı tercih ettiğiniz takdirde, söz konusu içerik “halka açık” sayılacaktır ve gizlilik koruma önlemlerine tabi olmayacaktır.

Yarışma Başvuruları. 7TP Deprem zaman zaman yarışmalar yapabilir. Yarışmalara katılanlardan iletişim bilgilerini (örneğin e-posta adreslerini) sunmalarını istiyoruz. Bir yarışmaya katıldığınız takdirde, sizden topladığımız bilgilerinizi yarışma hakkında size ulaşmak için veya tanıtım, reklam veya diğer ticari amaçlarla kullanılabiliriz. Yarışma giriş formlarının tamamında, katılımcılara kazanılan ödülle ilgili olmayan tüm iletişimlerden çıkma seçeneği verilmektedir.

3.1.3 Verilerin Otomatik Olarak Toplanması

Biz veya bizim adımıza hareket eden Fabric Analytics, Google Analytics gibi hizmet sağlayıcıları, sunucu kayıt dosyalarını (log files), ve çerez, web işaretleri (web beacons) ve/veya takip pikselleri (tracking pixels) gibi izleme araçlarını kullanabilirler.

Hizmetler’imizde bu tür teknolojileri veya diğer web analizi yöntemlerini kullanarak Internet protokolü (IP) adresiniz, çerez tanımlayıcıları, mobil cihazınızın Reklam Tanımlayıcısı (IDFA) gibi mobil cihaz reklam belirleyicileri, Reklam Kimliği, kullandığınız bilgisayar veya mobil cihazın türü, cihazınızın operasyon sistemi, versiyonu, modeli, donanım türü ve Internet’e ulaştığınızda bilgisayarınız veya cihazınız için otomatik olarak belirlenen diğer cihaz tanımlayıcıları, tarayıcı türü ve dili, donanım türü, işletme sistemi, Internet hizmet sağlayıcısı, Hizmetler’i kullanmadan önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaret tarih ve saati, her sayfada harcadığınız süre, Hizmetler dahilinde tıkladığınız bağlantılar ve ziyaret ettiğiniz sayfalar hakkındaki bilgiler ve tercihler gibi bazı bilgileri toplayabiliriz.

Bazı durumlarda, bu bilgileri soysal ağ kimliğiniz, cihaz tanımlayıcınız, Reklam Kimliğinizle ilişkilendirebilir. Takip teknolojileriyle ilgili olarak daha detaylı bilgiyi işbu Gizlilik Politikası’nın 3.3 Maddesinde bulabilirsiniz.

3.1.4 Hizmetler Üzerinden Sunulan Bilgiler

Hizmetler üzerinden yaptığınız iletişimin içeriğinde yer alan fikirleri, buluşları, konseptleri, teknikleri, know-how’ı ve sair bilgileri, Hizmetler’i geliştirmek, üretmek ve/veya pazarlamak gibi amaçlarla kullanmakta serbest olduğumuzu kabul etmektesiniz. 7TP Deprem, (a) bunun için izin verdiğiniz; (b) bir Hizmetin belirli bir kısmı hakkında sunduğunuz materyallerin veya diğer bilgilerin üzerinde isminiz belirtilerek yayımlanacağını veya başka şekilde kullanılacağını önceden size bildirdiğimiz veya (c) hukukun bizden bunu yapmamızı gerektirdiği haller haricinde, sunduğunuz materyaller veya diğer bilgiler hakkında isminizi açıklamayacak ya da bu materyallerin veya bilgilerin sizin tarafından sunulduğunu sair şekilde ifşa etmeyecektir.

3.1.5 Sosyal Medya Öğreleri

Hizmetler’in üzerinde/içinde Facebook ve Twitter düğmesi gibi Sosyal Medya Özellikleri ve Hizmetler üzerinde çalışan “Paylaş” düğmesi veya etkileşimli mini programlar gibi Widget’lar bulunabilir. Bu özellikler, IP adresiniz ve Hizmetler’in hangi sayfasını ziyaret ettiğiniz ile ilgili bilgileri toplayabilirler ve bu özelliklerin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak üzere bir çerezi etkinleştirebilir. Sosyal Medya Özellikleri ve Widget’lar üçüncü bir kişi tarafından sunulabileceği gibi, doğrudan Hizmetler’imiz üzerinden de sunulabilir. Bu özelliklerle olan etkileşiminiz ilgili özelliği sunan şirketin gizlilik politikasına tabidir.

Sizi sosyal medya sağlayıcısına yaptığınız bu veri transferine karşı korumak için teknik koruma önlemleri (“2 tıklamalı çözüm / 2 click solution”) uygulamaktayız. Bu, olay bazında veya ilgili paylaşım butonunu aktive ederek sürekli olarak veri transferi yapmayı kabul etmenize imkân tanımaktadır. Verdiğiniz sürekli bir kabulü herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz.

3.2 Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Topladığımız ve sakladığımız bilgileri asıl olarak hizmetlerimizi iyileştirmek, Hizmetler’i sunmak, sizinle irtibata geçmek, reklam ve araştırma faaliyetlerini yürütmek ve 7TP Deprem içinde kullanılacak raporları oluşturmak amacıyla kullanmayı amaçlıyoruz. Bilgileri, Microsoft Azure Web Services üzerinde Avrupa Birliği’nde bulunan sunucular üzerinde saklıyoruz. Ayrıca bilgileriniz diğer ülkelerde bulunan sunucular, bulut teknolojileri ve ekipmanlarında da saklayabiliriz.

Kişisel Bilgileri aşağıdakilere de kapsayan çeşitli ticari amaçlarla toplayabilir, saklayabilir, kullanabilir ve işleyebiliriz:

Talep Edilen Hizmetleri veya Bilgileri Sunmak

Hizmetler üzerinden topladığımız size ait bilgileri aşağıda belirtilenler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak Hizmetler’i size sunabilmek için kullanabiliriz:

7TP Deprem’in hizmetlerini ve diğer Hizmetleri işletmek, iyileştirmek ve optimize etmek;

Hizmetler’imizi kişiselleştirmek, kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve Hizmetler’imizin kullanılmasından keyif almanızı sağlamak için sizi ve seçimlerinizi anlamak;

Hizmetler’imizin bazı kısımlarına, işlevlerine ve özelliklerine erişiminizi sağlamak;

Hizmetlerimizdeki güncellemeler, yeni ürünler ve tanıtımla ilgili tekliflerimizi size bildirmek,

Teyit, teknik bildirim, güncelleme, güvenlik uyarısı, destek mesajları ve idari mesajlar gibi ilgili bilgileri göndermek.

Hizmetlerimizin uygulama içinde veya sosyal medya hesaplarında birbirleriyle iletişimde bulunmalarına imkan sağlamak;

Hizmetler’imiz ile ilgili yorumlarınıza veya taleplerinize cevap vermek ve müşteri destek hizmeti sağlamak;

Yasak veya hukuka aykırı eylemlerde bulunulması ihtimalinin önüne geçmek ve uygulamamızı korumak;

Hizmetler’imize olan ilgiyi ölçmek;

İç kalite kontrolünü sağlamak; ve

Kişilerin kimliklerinizi doğrulamak.

 

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz Hakkında Size Bilgi Vermek

7TP Deprem, yeni hizmetler gibi ilginizi çekebilecek teklifler, ürünler ve Hizmetler hakkında size bilgi vermek için bilgilerinizi kullanabilir. 7TP Deprem size uygulama içi teklifleri, push bildirimleri, Facebook bildirimleri, çevrimiçi veya çevrimdışı reklam veya e-posta gibi materyalleri, uymakla yükümlü olduğu hukukun izin verdiği ölçüde şu amaçlarla kullanabilir:

size reklam, pazarlama ve tanıtım bilgileri iletmek;

içerik, reklam ve teklifleri kişiye özel hale getirmek;

ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler ya da özel teklifler/etkinliklerimiz hakkında size bilgi vermek; ve

7TP Deprem veya iş ortaklarımız tarafından sunulan ya da desteklenen ödüller, araştırmalar, yarışmaları veya diğer tanıtım faaliyetleri veya etkinlikleri hakkında size bilgilendirmek

İlgili bildirim materyallerinden yazışmalarda sunulan vazgeçme (opt-out) bağlantısına tıklayarak, mobil cihaz ya da SPS ayarlarından bildirim seçeneklerini kapatarak veya info@7tpdeprem.com adresine e-posta göndererek bu tür materyallerin / bildirimlerin gönderilmesini herhangi bir maliyete katlanmadan durdurabilirsiniz.

Push Bildirimleri Göndermek:

7TP Deprem, size uygulama güncellemeleri ve sizin önemli bulabileceğiniz yüksek skorlarla ve hizmetlerle alakalı bildirimler için 7TP Deprem’in mobil uygulamaları üzerinden size zaman zaman push bildirimleri gönderebilir. Her zaman cihazınızda ayarlarınızdan bu türdeki iletişimleri kapatarak, bu iletişimleri almaktan vazgeçebilirsiniz.

Anonimleştirilmiş ve Toplu Bilgiler Kullanmak:

Hakkınızdaki Kişisel Bilgileri ve diğer bilgileri; demografik ve yerel bilgiler, Hizmetler’imize erişmekte kullandığınız bilgisayar veya cihaz hakkındaki bilgilerinizi kişiliklerin belirlenemediği anonim ve toplu bilgileri oluşturmak ve başka analizler yapmak için kullanabiliriz. Anonimleştirilmiş ve toplu bilgiler, Hizmetler’in çeşitli kısımlarına ve özelliklerine ziyaretçilerin gösterdikleri ilgiyi ve bu kısımların ve özelliklerin ziyaretçiler tarafından kullanılmasını ölçmek de dahil olmak üzere, çeşitli işlevlerde kullanılmaktadır. Anonimleştirilmiş veya toplu bilgiler Kişisel Bilgi değildir ve bu bilgileri araştırma, iç analiz ve analitik amaçlar ya da hukukun izin verdiği diğer amaçlar da dahil olmak üzere, çeşitli yollarla kullanabiliriz. Bu bilgileri sizin kimliğinizin herhangi bir kişi tarafından belirlenmesini engellemek üzere tasarlanmış şekilde anonimleştirerek veya toplu hale getirerek 7TP Deprem içerisinde ve Üçüncü Kişilerle bizim veya onların amaçları için paylaşabiliriz.

Mobil Cihazlar Üzerinden Hizmet Sunmak:

Zaman zaman mobil cihazlara uyumlu olması ve bu cihazlarda kullanılması için özel olarak tasarlanmış Hizmetler sunabiliriz. Bu Hizmetler’i kullandığınızda, cihaz tanımlayıcısı, kullanıcı ayarları, yer bilgisi, mobil hizmet sağlayıcı ve cihazınızın işletim sistemi gibi mobil cihazınızdan gönderilen bazı bilgileri toplayabiliriz. Uygulamamızın versiyonları için kullanıcıların Hesaplarıyla giriş yapmaları gerekebilir. Bu durumlarda, uygulamamız hakkındaki bilgiler Hesaplarla ilişkilendirilebilir.

3.3 Çerezler, Piksel Etiketleri/Web İşaretleri, Analitik Bilgiler ve İlgi Alanına Dayalı veya Davranışsal Reklamlar

7TP Deprem ya da Hizmetler’imiz üzerinde içerik, reklam veya sair işlevler sunan Üçüncü Kişiler, Hizmetler üzerinden bilgileri otomatik olarak toplamak amacıyla çerezler, piksel etiketleri (pixel tags)/web işaretleri (web beacon) veya başka teknolojiler (“Teknolojiler”) kullanabilir. Sitelerimizi, hizmetlerimizi, uygulamalarımızı, mesajları ve araçları ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda bazı bilgileri kaydetmemize ve sizi cihazlar arasında geçiş yaptığınızda tanımamıza imkân veren aslen küçük veri dosyalarından oluşan Teknolojileri bilgisayarınıza, tabletinize, mobil telefonunuza ve diğer cihazlara (hepsi “Cihaz” olarak anılacaktır) yerleştirerek kullanmaktayız.

Çerezler (Cookies). Çerezler, ziyaretçilerin tercihlerini saklamak amacıyla ziyaretçilerin tarayıcılarına yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcıların çoğu çerezleri engellemenize ve silmenize imkan vermektedir. Ancak bunu yaptığınız takdirde Site gereğince çalışmayabilir.

Piksel Etiketleri (Pixel Tags) / Web İşaretleri (Web Beacons). Piksel etiketi (aynı zamanda web işaretçisi olarak da bilinmektedir) kullanıcıların bir web sayfasında yaptıkları hakkında bilgi toplamak üzere Siteye gömülü olan bir kod parçasıdır. Piksel kullanarak, örneğin bir kullanıcının belirli bir web sayfasını ziyaret ettiğini veya belirli bir reklama tıkladığını kaydedebilmekteyiz.

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Mobil Uygulama Hizmetleri (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin (“Sözleşme”) hükümlerini ve koşullarını dikkatlice okuyun. Bu, hukuki olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Elektronik olarak onay vererek veya Çözümü kurarak veya kullanarak, kendiniz ve temsil ettiğiniz veya Cihazı için Çözümü satın aldığınız her türlü kişi veya kurum (toplu olarak “Müşteri“) adına bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş olmaktasınız. Bu Sözleşmenin hükümlerini ve koşullarını kabul etmiyorsanız yükleme işlemine devam etmeyin, Çözümü kullanmayın ve mülkiyetiniz ya da kontrolünüz altındaki tüm Çözüm kopyalarını silin veya imha edin

 

Taraflar
Hizmet Sağlayıcı: Yeditepe Software Development Limited Liability Company (Mobil Uygulama Hizmetleri)
Müşteri: 7TP Deprem Erken Uyarı Uygulaması (Mobil Uygulama Hizmetleri) üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş
Mobil Uygulama Hizmetlerinin kullanımı ve bu uygulama üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

Sözleşme Maddeleri:

Madde 1
Hizmet Sağlayıcının teslimatını gerçekleştirdiği hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri’ye aittir. Hizmet Sağlayıcı yükümlü değildir.
Madde 2
Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin hizmetleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, Google Play Developer Dağıtım Sözleşmesi/Politikaları (Kişi/Kuruluşa Aittir), Google Play Geliştirici Sözleşmesini, Apple cihazlarında ise http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html  veya Apple tarafından sunulan bu tür siteler veya diğer araçlar üzerinden erişilebilen App Store Hizmet Koşullarında belirlenmiş olan Kullanım Kurallarının izin verdiği çerçevede kullanmak üzere devredilemez bir lisans ile sınırlı olacak şekilde kabul etmiş sayılırlar. Adult, Warez, Kopya İçerik ve benzeri sorunlar müşteriye aittir. Doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı Hizmet Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, sorumlu tutulamaz Sorumluluk, Müşteri’ye aittir. Hizmet Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

 

Madde 3
Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Hizmet Sağlayıcıda bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir.

Madde 4

Internet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Hizmet Sağlayıcı yükümlü değildir.
Madde 5
Alınan hizmetin karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.
Madde 6
Mobil Uygulama Hizmetleri, Hizmet Sağlayıcının fikrî mülkiyetidir ve yürürlükteki telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve Mobil Uygulama Hizmetlerinin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan başka yasalarca korunmaktadır. Mobil Uygulama Hizmetlerinin yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodları Hizmet Sağlayıcıya ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. Hizmet Sağlayıcıya Mobil Uygulama Hizmetleri ile ilgili olarak ilettiğiniz yorumlar ve öneriler kapsamında olmak üzere, Hizmet Sağlayıcı bu tür yorumları ve önerileri, Müşteriye başka bir ücret ödemeksizin ve saklama veya kullanma için onayınız olmaksızın, saklama ve mevcut veya gelecekteki ürünlerinde ve hizmetlerinde herhangi bir amaçla kullananilir.

Maddet 7

Müşterinin Mobil Uygulama Hizmetlerine sahip olması veya Mobil Uygulama Hizmetlerini kullanması, bu Sözleşmede belirtilmiş olanlar dışında, Müşteriye veya Belgelerdeki fikrî mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir hak veya iddia sağlamaz. Mobil Uygulama Hizmetlerinin tüm haklar, ilgili telif hakları, patentler, ticaret sırrı hakları, ticari markalar ve diğer fikrî mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından saklı tutulmaktadır.
Madde 8
Müşteri kesinlikle yaşadığı sorunları Hizmet Sağlayıcı ile bir tutamaz Doğan veya Doğacak olan tüm maddi/manevi zararları Müşteri karşılar.
Madde 9
Müşteri kesinlikle Hizmet Sağlayıcı’nın sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde Hizmet Sağlayıcı’nın sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Hizmet Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.
Madde 10
Müşteri, Hizmet Sağlayıcısı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerinin ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.
Madde 11
Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını ve tarifelerin üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 12
Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.
Madde 13
Tüm yazılımların güvenliği müşteriye aittir. Müşteri’nin uygulama/uygulamalarının saldırı alması durumunda hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamaz.
Madde 14
Müşteri, aldığı hizmet dahilinde hizmet sağlayıcı tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hizmet sağlayıcı hesabından faydalanırken hizmet sağlayıcı tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
Madde 15
Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan hizmet sağlayıcıya herhangi bir kusur iletilemez.
Madde 16
Hizmet Sağlayıcı, Mobil Hizmet Uygulamaları üzerinden Müşteri’ye gönderilen deprem alarm uyarılarının diğer hizmet sağlayıcılar veya GSM operatörlerinin hizmet sunamaması, teknik arızalar, müşterinin kapsama alanı dışında olması, müşterinin akıllı telefonunda veri iletişiminin açık olmaması gibi sebepler ile ulaşmamasından sorumlu değildir.

Madde 17

Hizmet sağlayıcı, Mobil Hizmet Uygulaması üzerinden Müşteri’ye gönderdiği alarm ile Müşteri’ye hareket tarzı tavsiyesinde bulunmaz. Mobil Hizmet Uygulaması üzerinden Müşteri’ye ulaştırılan Erken Uyarı Alarmı ile kendisinin ve diğer kullanıcılar arasında lokasyon ve durum paylaşımı ile ilgili bilgilendirmeler sonrası Müşteri’nin hareket tarzı kendi tercihidir. Müşteri, Mobil Hizmet Uygulaması ile etkileşimi sonrası, Müşteri’ye ulaştırılan tüm veri, uyarı, ikaz, alarm, bilgilendirme sonrası kendi tercihlerinden doğacak aksiyonlarından Müşteri’nin kendisi ve / veya üçüncü şahıslar nezdinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

Madde 18

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Satıcı işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcıdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 19
Sözleşme Mobil Hizmet Uygulamasının ödemesinin yapıldığı tarihte başlar, 12 ay sonunda satın alım yapılmadığında veya fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri’nin satın alımı tekrarı durumunda sözleşme, satın alım tarihinin sonuna kadar uzatılır. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Hizmet Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini ve iade koşullarını kabul etmiş sayılır.